Impact management

Wat is impact management?

Een toenemend aantal organisaties (non-profits, sociale ondernemingen en impact investeerders) wordt verenigd door een gemeenschappelijk doel: het creëren van sociale verandering. Om dat doel te kunnen bereiken en verder te vergroten is het essentieel om te weten welke aanpak daarvoor het beste werkt, en waarom. Hier wordt het belang van maatschappelijke impactmetingen dan ook al snel duidelijk. Door de impact van uw organisatie consequent te meten kunt u betere beslissingen nemen en uw maatschappelijke impact optimaliseren. Bovendien stelt het u in staat verantwoording af te leggen aan uw stakeholders inclusief de beneficianten wiens levens u probeert te veranderen.

Wat is maatschappelijke impact?

Maatschappelijke impact betreft over het algemeen alle veranderingen die er voor stakeholders optreden als gevolg van de activiteiten van een onderneming, project of activiteit. Deze veranderingen (ook wel de effecten genoemd) kunnen zowel positief, negatief, bedoeld of onbedoeld zijn. Impact is de mate van verandering die kan worden toegeschreven aan bepaalde activiteiten. Het is de (niet-financiële) waarde die een organisatie creëert of vernietigt.

Waarom meten?

Hoe weet u zeker dat u echt een verschil maakt voor de mensen die u probeert te helpen? Creëert u alleen positieve verandering voor alle stakeholders, of zijn er ook partijen waarvoor er negatieve effecten zijn? Kunt u vol zekerheid claimen dat de opgetreden effecten zijn toe te schrijven aan uw producten en diensten, of hebben andere partijen hier ook aan bijgedragen? Om antwoorden te vinden op deze vragen is het belangrijk om te starten met het meten van uw impact.

Hoe te meten?

Er bestaat veel discussie over hoe maatschappelijke impact het best kan worden gemeten, met name doordat het meten en analyseren van sociale verandering erg lastig is. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal raamwerken en databases. Consultants van Sinzer beschikken over grondige kennis van verschillende raamwerken en werken met gegevens afkomstig uit veelgebruikte databases die ook in het Sinzer platform zijn geïntegreerd. Kom daar hier meer te weten over of download onze ‘Ultimate Guide‘ met meer informatie over het meten van impact.

Uw impact in kaart brengen

Heeft u hulp nodig bij het bepalen van wat u gaat meten en hoe dat te doen? Wij kunnen u ondersteunen bij het formuleren van uw ‘veranderingstheorie’ dat u helpt om inzicht te krijgen in hoe uw activiteiten en korte termijneffecten (kunnen) leiden tot de gewenste lange termijneffecten. Onze dienstverlening zal leiden tot een complete en alomvattende ‘Impact Road Map’, inclusief een stakeholder analyse en informatie over het meten van effecten. Onze consultants hebben veel ervaring op het gebied van onderzoek en data-analyse en gebruiken zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ze helpen onze klanten bij het bepalen van effecten, indicatoren, het gebruik van verschillende waarderingsmethoden, het vaststellen van de zogenaamde ‘impactclaim’ (gebaseerd op attributie, dead weight, drop-off en displacement) en het gebruik van verschillende methoden voor datacollectie.

Dataverzameling

Het betrekken van stakeholders is een van de belangrijkste elementen van een impactanalyse. Om data te verzamelen stellen we een meetplan op waarin geschikte methoden worden geselecteerd die passen binnen uw budget en aansluiten op de mate van detail die de analyse moet gaan opleveren om bijvoorbeeld uw beleid op te kunnen baseren. We hebben ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van focusgroepdiscussies, diepte interviews, observaties en het ontwikkelen van (online) vragenlijsten. Een enquêtemodele, waar u hier meer over kunt lezen, is ingebouwd in het Sinzer platform.

Impact management verankeren in uw organisatie

Zodra u uw maatschappelijke impact heeft gedefinieerd en een plan voor dataverzameling heeft opgesteld, kunt u beginnen met het verankeren van impact management in uw organisatie. Consultants van Sinzer kunnen u adviseren over het effectief en consistent monitoren van en rapporteren over uw maatschappelijke impact. Het Sinzer platform zal voor uw worden ingericht en eventueel worden aangepast aan uw wensen, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan de ontwikkeling van API’s waarover u hier meer kunt lezen.

 

Neem contact op met één van onze consultants