Knowledge Center

Beginners guide to SROI

Learn more about social return on investment and how you can manage
your impact.

Maatschappelijke business case voor gemeenten

Gids voor gemeenten

How do you measure the impact from 1300 projects per year?

Casestudy

Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op?

Casestudy

Maatschappelijke Business Case - Transformatie in de Jeugd GGZ

Lees hoe Nijmegen het zorglandschap gaat transformeren

Learn to use the sinzer tool and start measuring your impact

Tutorial

Total social impact: More degrees, higher income and confidence

Tutorial

Maatschappelijke impact van taalcursussen

Leer meer over deze Maatschappelijke Business Case

Template for Inclusive Businesses

Facilitates Impact Measurement and comparison of different IBs

Maatschappelijke business case: ``Amalia`` - kinderen met chronisch somatische problematiek

Leer meer over deze Maatschappelijke Business Case

Case study Monitor Regiobeeld 2025 (Regio Alkmaar)

Leer meer over de Monitor Regiobeeld 2025 in deze case study.

Template voor Impact Investeerders

Europeana 'Impact Playbook'

Een gids om de culturele sector te ondersteunen bij het definiëren en in kaart brengen van hun impact.

Maatschappelijke Business Case - Interventies gericht op vermindering van angstige- en depressieve gevoelens bij mensen met kanker

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van interventies gericht op het verminderen van angstige en depressieve gevoelens bij (ex)-kankerpatiënten?

Social impact measurement in the Philantropic center

The ultimate guide from succes to significance

Step by step guide to SROI analysis

Free ebook

A setup guide on how to measure impact

Measure and analyse the performance of impact investments

Casestudy

The social return on investment of a coaching course for (ex-) convict mums

Casestudy

Ontwikkel een op maat raamwerk voor het meten van impact

Casestudy

 Leer over de Aglaia Biomedical Impact Suite

Transformatie in de jeugdzorg - intensieve thuisbehandeling en vervangende zorg

Leer meer over deze Maatschappelijke Business Case

Maatschappelijke business case: Onderwijs Zorg Programma

De maatschappelijke waarde van passend onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare en leerbare kinderen

Maatschappelijke business case: IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA)

Leer meer over deze Maatschappelijke Business Case

Maatschappelijke business case: 'Voorkomen Schoolverzuim'

Leer meer over deze Maatschappelijke Business Case

Maatschappelijke business case: 'Maatjesprojecten'

Leer meer over deze Maatschappelijke Business Case

Maatschappelijke Business Case: 'Vroeginterventie en vindplaatsgericht werken op school en kinderopvang'

Lees meer over deze Maatschappelijke Business Case

Maatschappelijke Business Case: Verlengde Pleegzorg (18+)

Lees meer over deze Maatschappelijke Business Case

Maatschappelijke Business Case OnTrack - Interventie gericht op vermindering van vermoeidheid bij mensen met kanker

Lees meer over deze Maatschappelijke Business Case

Uw case study op onze website?