About

Als je levens én de planeet wilt redden — denk als een accountant

Een rapport is een mooi begin

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Sinds onze start in 2008 zijn we voorlopers op het gebied van duurzaamheid, impact en impact meten. Onze directe aanpak van strategie, data, rapportage en advies helpt organisaties van klein tot groot transformeren. Onze inzet: de échte impact van organisaties op mens en milieu maximaal verbeteren.

We zijn constructief ongeduldig

Van institutionele beleggers tot private equity en impact fondsen, van internationale NGO’s tot bedrijven en overheden. Door onze brede ervaring kennen we de weg binnen gemeenten, boardrooms en fabrieken, elk met hun eigen snelheid en cultuur. Eén ding hebben al onze klanten gemeen: klaar met praten; starten met realiseren van verandering. Onze rol daarin? We zijn radicale optimisten en constructief ongeduldig: we helpen u impactvolle oplossingen te vinden, en dagen u uit om de implementatie daarvan waar mogelijk te versnellen.

De hype voorbij

Ongelijkheid, klimaatverandering, armoede, CO2 reductie, zero waste of circulaire economie. Duurzaamheid en maatschappelijke impact zijn steeds prominenter aanwezig. Het bewustzijn hierover is groter dan ooit. Onze missie is om bewustzijn over te laten gaan in actie. De noodzaak voor een nieuw toekomstbestendig systeem waarin elke organisatie, industrie en sector zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft, drijft ons. Een toekomst waarin alle producten, services en activiteiten bijdragen aan brede waardecreatie op financieel, sociaal en ecologisch vlak. Wij helpen u graag 'future fit' te zijn en blijven in deze nieuwe economie.

Onderdeel van Grant Thornton

Om onze eigen impact te vergroten, zijn we sinds 2019 aangesloten bij Accountancy en Adviesorganisatie Grant Thornton. Daarmee zijn we onderdeel van een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties met meer dan 56.000 specialisten. Door het samenbrengen van de accountancy- en impactsector streven we ernaar het sturen op niet-financiële informatie (impact op mensen en milieu) net zo gewoon te maken als het sturen op financiële informatie. Zo laten we zien dat goed doen ook gewoon goede business kan zijn, en helpen we de transitie naar een ‘impact-economie’ versnellen.

Ons team

Benieuwd naar onze Grant Thornton collega's?
Emma Verheijke
Partner
Als partner, consultant en trainer ondersteunt Emma een breed portfolio aan klanten (bedrijven, investeerders, lokale overheid en non-profit) met ESG, duurzaamheid- en impact strategieën, meting en rapportage. Haar advies richt zich op duurzame transformatie om negatieve impact te minimaliseren, en positieve impact te vergroten.
(+31) 6 54 39 73 63
Contact
Wouter Balm
Senior Managing Consultant
Als ervaren organisatieadviseur begeleidt Wouter financiele sector en bedrijven bij ESG en impact integratie. Van strategievorming tot datamodellen en operationalisatie. Het sturen op risico's, kansen en impactpotentieel staat aan de basis van zijn werk en zijn missie is pas geslaagd wanneer er verandering merkbaar is.
(+31) 6 15 68 89 82
Contact
Aimée van der Wolde
Managing Impact Consultant
Aimee heeft brede ervaring in binnen en buitenland in social finance, impact investment , impact strategie en accelerator en investment-readiness programma's met impactgedreven startups, waarbij innovatie en impact altijd centraal staan. Naast impact investing, werkt Aimée ook aan opdrachten voor bedrijven en voor lokale overheden binnen sociaal domein.
(+31) 6 25 01 44 65
Contact
Jurre Anema
Senior Impact Consultant & Data Analist
Als consultant en analist richt Jurre zich op ESG en impact strategie en beleid, evenals slim gebruik en ontsluiting van data gericht op impact maximalisatie, met gebruik van tools zoals ons ESG Maturity Model - van life sciences tot industrial biotech tot circulaire economie.
(+31) 6 83 14 35 79
Contact
Janke van Dijk-Wesselius
Senior Impact Consultant & Data Analist
Janke is expert in zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Als impact consultant en data analist helpt zij institutionele beleggers en impact investeerders ESG en impact data ontsluiten en analyseren, evenals maatschappelijke organisaties en gemeenten hun impact te kwantificeren, visualiseren en verbeteren.
(+31) 6 25 29 14 00
Contact
Kirsten van Reisen
Senior Impact Consultant
Met een focus op biodiversiteit, circulaire economie, energietransitie en agrifood, ondersteunt Kirsten bedrijven en inversteerders met strategie, meting en rapportage in de transformatie van extractieve economie naar een duurzaam en uiteindeljik een regeneratief model, met gebruik van de SDGs en andere frameworks.
(+31) 6 55 95 37 34
Contact
Annemieke Bos
Managing Impact Consultant
Met een achtergrond in de bancaire sector en 5 jaar als investment manager voor een impact investeerder, adviseert Annemieke investeerders en financiele sector in de breedte op impact management en ESG vraagstukken. Naast haar werk voor Sinzer, is zij als financieel directeur betrokken bij NGO ‘Microcredit for Mothers’.
(+31) 6 25 28 90 88
Contact
Vincent Belgraver
Managing Impact Consultant
Vincent is ervaren in evaluatie van grote, multi-stakeholder programma’s, het ontwikkelen van Theories of Change en impact frameworks, en het opstellen van actiegerichte impact strategieën. Vincent werkt met name voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en NGO’s.
(+31) 6 15 22 79 10
Contact
Joyce Lagerweij
Managing Impact Consultant
Joyce heeft ruime ervaring in strategieontwikkeling, programmamanagement en evaluatie van multi-stakeholder projecten, gericht op sociale verandering. Joyce ondersteunt (allianties van) maatschappelijke organisaties en gemeenten met de verbetering van hun impact.
(+31) 6 11 60 89 18
Contact
Sanne Eekman
Impact Consultant
Sanne is een ervaren impactmeter in het sociaal domein en binnen sociale ondernemingen, en heeft ruime ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodieken. Als impact consultant zal Sanne onder andere het sociaal en publiek domein faciliteren in het meten van impact.
(+31) 6 23 55 25 74
Contact
Lilly Walstra
Junior Impact Consultant
Lilly brengt internationale ervaring in het ondersteunen van bedrijven om negatieve impact op mens en milieu te minimaliseren en positieve impact te maximaliseren. Met haar kennis over duurzaamheid, SDGs en Science Based Targets, helpt ze organisaties met het opstellen en meten van duurzaamheid- en impact strategieën.
(+31) 6 15 13 72 95
Contact
Karina van der Meijden
Impact Consultant
Karina heeft ruime ervaring met impactmanagement binnen het sociale domein en binnen maatschappelijke organisaties. Haar expertise ligt o.a. bij strategieontwikkeling, het opzetten en uitvoeren van monitoring/evaluatie en de ontwikkeling van Theories of Change. Karina zet haar kennis in om gemeenten, maatschappelijke organisaties en goede doelen te ondersteunen in het impactgericht werken.
(+31) 6 21 32 49 76
Contact
Corien te Brummelstroete
Senior Impact Consultant
Corien helpt overheden en (allianties van) maatschappelijke organisaties om impactgericht te werken. Hiervoor zet ze haar brede ervaring op het gebied project- en programmamanagement en sociaal ondernemerschap in, waarbij iteratief werken en co-creatie centraal staan. Op deze manier werken we aan duurzame oplossingen, met maximale impact.
(+31) 6 15 50 48 03
Contact
Dario Jongerius
Senior Impact Consultant
Middels een constructieve aanpak ondersteunt Dario organisaties bij het in kaart brengen en vergroten van de duurzaamheid en impact van hun activiteiten. Daarbij adviseert hij organisaties over welke kaders ze kunnen gebruiken, waar ze hun duurzaamheidsinspanningen het beste op kunnen richten en welke data ze hiervoor kunnen verzamelen om hun impact te vergroten.
(+31) 6 21 36 02 62
Contact
Peter van der Hem
Senior Impact Consultant
Een oplossing is pas duurzaam als er goed wordt nagedacht over de economische, ecologische en sociale impact. Dit gedachtegoed staat in de kern van het advies dat Peter geeft aan met name bedrijven en investeerders. Met zijn ervaring als consultant en praktische blik verbindt hij de duurzaamheidsstrategie aan de bedrijfsfilosofie.
+(31) 6 31 98 74 92
Contact
Myrthe Kruszel
Junior Impact Consultant
Met haar achtergrond rondom (het integreren van) duurzaamheid in governance, richt Myrthe zich op ESG, impact strategie en beleid en impact investeren. Ze heeft ervaring in het beoordelen van bedrijven op ESG-criteria en het doen van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, waarbij ze in haar analyses een brede blik op stakeholders heeft.
Contact
Leonoor den Ottolander
Associate
Leonoor is een ondernemende en onafhankelijke duurzaamheidstrategie adviseur, met focus op ESG-strategie, stakeholderactivatie, impactmeting en rapportage. Ze heeft tien jaar ervaring met een breed scala van internationale opdrachtgevers: van multinationals en social impact ventures, tot non-profitorganisaties en publieke sector.
Contact
Nelline Roest-Boers
Associate
Nelline werkt als impact adviseur zowel binnen ontwikkelingssamenwerking als het sociaal domein, zorg en onderwijs. Ze is ervaren in het ondersteunen van (internationale) organisaties in het definiëren van impact strategieën, het meetbaar maken van impact, het evalueren en vooral leren daarvan.
Contact
Femke Giesen
Associate
Femke is senior onderzoeker, gespecialiseerd in beleid en project evaluatie. Femke heeft het meest ervaring in het domein van sociale diensten.
Contact
Lianne Dijkstra
Associate
Met 15 jaar aan ervaring als adviseur is Lianne expert op gebied van duurzaamheidsstrategie, geïntegreerd impact management en duurzaamheidsverslaglegging en rapportage. Lianne is pragmatisch en betrokken in het managen van grote projecten, een betrouwbare sparringspartner op strategisch niveau en sterk in het stellen van de vragen die er echt toe doen, om tot de best passende oplossingen te komen/
Contact
Marlon van Dijk
Founder
Marlon was tot de acquisitie van Sinzer door Grant Thornton mede-eigenaar en Managing Director van Sinzer, voorheen Social E-valuator. Momenteel ondersteunt zij vanuit haar nieuwe rol binnen Grant Thornton (Head of Sales) klanten met uiteenlopende vragen. 
Contact

Join our team

We zijn altijd op zoek naar enthousiastelingen
die dezelfde passie delen voor ons werk en onze organisatie