mBC Maatjesprojecten: 'gekanteld' werken in sociaal domein

‘Kantelen’ en ‘gekanteld werken’ zijn veelgehoorde termen wanneer er wordt gesproken over de transformatie van het sociaal domein. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) omschrijft kantelen als ‘het in gesprek gaan met de burger om, uitgaande van de eigen mogelijkheden, te komen tot ondersteuning die bijdraagt aan het kunnen blijven ‘meedoen’ in de samenleving.’ 

Read More
Samenwerking sociaal onderneming en gemeente? Maak een mBC

Op 22 september organiseerde Social Enterprise NL in samenwerking met Gemeente Rotterdam het congres ‘De Social Enterprise als businesspartner van de gemeente’. Beleidsmakers en sociaal ondernemers kwamen daar bij elkaar om te spreken over de (steeds actievere) samenwerking tussen gemeenten en sociaal ondernemers.

Read More
IPS-trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening

De gemeente Nijmegen en diverse zorg -en ketenpartners hebben gesignaleerd dat het voor sommige volwassenen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA) moeilijk is om (betaald) werk of zinvolle dagbesteding te vinden, wat negatieve effecten heeft op de door hen ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. Het aanbieden van IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) wordt gezien als een van de mogelijk antwoorden op dit probleem.

Read More
Maatschappelijk aanbesteden en het belang van impact metingen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderscheid veertien verschillende technieken om lokale initiatieven en sociaal ondernemers te betrekken bij de gemeentelijke inkoop in het sociaal domein. In deze blog lichten wij twee technieken toe en geven aan hoe deze praktisch kunnen worden toegepast middels het opstellen van maatschappelijke Business Cases en het verrichten van maatschappelijk impact metingen. 

Read More