Impact management inbedden bij Windesheim Honours College

Een toelichting op deze opdracht

WHC sessie.png

Windesheim Honours College (WHC) benaderde Sinzer met drie vragen: Hoe kunnen we beter begrijpen welke maatschappelijke waarde we creëren? Hoe kunnen we dit beter communiceren? En, hoe kunnen we de impact expertise van de docenten en het management borgen en onderdeel maken van het curriculum?

In het kort, we organiseerden een masterclass reeks van drie interactieve workshops met een afwisseling van theorie en praktische oefeningen. Het programma van WHC zelf diende als case, wat zorgde voor een efficiënte en afwisselende co-creatie. Zodoende is naast het ontwikkelen van een Theory of Change als strategiedocument, een raamwerk opgezet waarmee inzicht gegeven wordt in het proces van impact management en wat in de toekomst gebruikt kan worden als stuurinformatie.

Proces

Sessie één was een introductie tot maatschappelijke impact en impact management; wat is het, welke varianten zijn er, wat zijn de trends en waar begin je. Sessie twee focuste op de impact map, met bijbehorende indicatoren en de belangrijke stap van validatie. Treden de effecten op of worden de juiste zaken gevraagd? Ten slotte, bij sessie drie lag de focus op datacollectie, analyse en reporting. Met deze drie volle dagen is de volledige cirkel van impact management onder de aandacht gebracht.  Het WHC team is er vervolgens praktisch mee aan de slag gegaan door de case van WHC zelf uit te werken.

Theory of Change WHC

WHC vormt een vierjarige opleiding die resulteert in een Bachelor of Business Administration. Studenten volgen vakken op het gebied van project- en verandermanagement en naast theoretische vakken werken zij aan projecten en stages. Ook is er een semester genaamd Value Creators. Binnen Value Creators werken studenten aan een praktische opdracht voor een (internationale of lokale) organisatie of doen wetenschappelijk onderzoek. Deze projecten hebben altijd een sterke link naar de Sustainable Development Goals (SDGs). WHC wil een voorloper zijn op het gebied van SDG-onderwijs en werkt zodoende aan een internationale en innovatieve SDG Campus. Sinzer heeft geholpen door deze doelstellingen en activiteiten te structureren in lange termijn -, korte termijn outcomes (effecten) en outputs met bijbehorende indicatoren. Op basis van deze structuur is de Theory of Change vormgegeven. Door impact management vanuit een heldere case te benaderen worden veel theoretische concepten direct concreter en kun je impacttheorie direct toepassen in de praktijk. Dit resulteert in een visueel aantrekkelijke one-pager:

 
 
impact-management-cycle.png
 
Visualisatie WHC.png
 

Een volgend onderdeel van Sinzer’s opdracht is te helpen bij het borgen van impact management – niet alleen binnen WHC als programma – maar ook in het curriculum voor studenten. Samen wordt nu gewerkt aan een datacollectie strategie inclusief een analyse van huidige meetinstrumenten en een taakverdeling wat betreft verantwoordelijkheden in het gehele proces van dataverzameling, analyseren en verbeteren. In het kader van embedding heeft Sinzer een workshop template ontwikkeld; in de vorm van een crash course voor studenten, te gebruiken door alle docenten. In deze crash course wordt impact management met praktische Do’s en Dont’s toegelicht waarna de studenten vooral zelf aan de slag zullen gaan.  

Concluderend bevatte deze opdracht veel aspecten van Sinzer’s services: adviseren en helpen bij een impact strategie, het co-creëren van een datacollectie en reporting structuur. Dat al deze middelen direct praktisch gebruik gaan worden, maakt het voor ons nog interessanter. We werken toe naar een volledig pakket wat ervoor gaat zorgen dat impact management binnen WHC stevig op de kaart staat.

Geïnteresseerd in een dergelijke impact management masterclass, of reeks?