SDG’s verankeren in uw organisatie: een impact strategie

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met duurzaamheid en maatschappelijke impact, en linken dit aan de Sustainable Development Goals (SDG’s): de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de VN zijn gelanceerd als actieagenda tot aan 2030. De SDG’s bieden een goed aanknopingspunt voor duurzame strategie, meten van resultaten en rapportage: maar waar begin je? In deze blog serie delen wij een aantal voorbeelden van onze klanten en hoe wij hen ondersteunen om SDG’s steviger te verankeren in hun organisaties.

In deze blog: een SDG strategie en Theory of Change voor Oneplanetcrowd en StartGreen Capital.

Over Oneplanetcrowd en StartGreen Capital
Oneplanetcrowd en StartGreen Capital stimuleren de transitie naar een duurzame en inclusieve economie door innovatieve ondernemers te financieren en investeerders te faciliteren. Zij bieden ‘meer dan geld’ (naast financiering onder andere ook business support, netwerk en strategisch advies) en helpen ondernemers zo bij te dragen aan het creëren van een duurzame maatschappij voor mens en milieu en, meer specifiek, aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals.

Theory of Change als SDG strategie
De wens van Oneplanetcrowd en StartGreen was om meer expliciet te maken op welke wijze de investeringen en activiteiten van beide organisaties bijdragen aan de SDG’s. De redenen? Enerzijds om intern de strategie en visie helderder te maken en hier doelstellingen aan te kunnen koppelen, maar daarnaast om aan externe stakeholders duidelijk te communiceren voor wie Oneplanetcrowd en StartGreen Capital er zijn en hoe zij maatschappelijke waarde creëren.

Sinzer hielp StartGreen en Oneplanetcrowd zodoende om een Theory of Change op te stellen op organisatieniveau: een visuele beschrijving van de activiteiten die de organisatie onderneemt, en hoe deze leiden tot bepaalde effecten (outcomes) en maatschappelijke doelstellingen op korte en langere termijn.

ToC_v8.png

Strategie en dan?
Een volgende stap is de strategie en Theory of Change vertalen naar meetbare indicatoren en targets om realisatie van de maatschappelijke doelstellingen te monitoren en daarover te rapporteren, waarover meer in de volgende blog van deze serie.

Meer weten?
Meer weten over de visie van Oneplanetcrowd op SDG’s, en de aanleiding en het proces rondom strategie en meten van de SDG’s?
Lees dan de blog van Oneplanetcrowd, inclusief interview met Sinzer, hier:
https://www.oneplanetcrowd.com/nl/blog/zo-maken-we-uw-en-onze-impact-meetbaar