Posts tagged Aanbesteding
Maatschappelijk aanbesteden en het belang van impact metingen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderscheid veertien verschillende technieken om lokale initiatieven en sociaal ondernemers te betrekken bij de gemeentelijke inkoop in het sociaal domein. In deze blog lichten wij twee technieken toe en geven aan hoe deze praktisch kunnen worden toegepast middels het opstellen van maatschappelijke Business Cases en het verrichten van maatschappelijk impact metingen. 

Read More