Case

Kwintes

Een Maatschappelijke Business-Case van het Locus Programma van Kwintes

Wonen, behandelen en begeleiden onder 1 dak; welke impact heeft dat?

Vrijwel alle jongvolwassenen die psychiatrische klachten in de DSM-categorie hebben, worstelen met hun zoektocht naar zelfstandigheid. Het huidige Nederlandse zorgstelsel kan hen niet altijd een passend antwoord bieden. Er lopen namelijk scheidingen tussen zowel jeugdzorg  en volwassenen-GGZ als tussen therapie en wonen. Kwintes ontwikkelde het Locus Programma als antwoord, waarbij wonen,  behandeling en begeleiding zijn geïntegreerd onder 1 dak. Zij benaderden Sinzer voor inzicht in de effectiviteit van het Locus programma. Zij wilden weten wat de impact is voor de deelnemers, hun sociaal steun systeem en de samenleving.

Maatschappelijke Business Case (mBC)van het Locus Programma

Hoe deden wij dat? Wij hebben het maatschappelijk rendement van het Locus Programma in kaart gebracht in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals van Kwintes. Op basis van een casus-analyse en data van een eerdere pilot van Kwintes is met de expertise van onze consultants een prognose van de maatschappelijke kosten en baten voor de samenleving per Locus deelnemer gemaakt. Uit onze analyse bleek dat het Locus Programma niet alleen leidt tot een verbetering van de Positieve Gezondheid van de Locus deelnemers, maar ook tot significante kostenbesparingen oplevert voor de gemeente en de zorgverzekeraar.

Positieve gezondheidseffecten communiceren met partners

Kwintes gebruikt ons rapport om de werking en meerwaarde van het Locus Programma te laten zien. Hun financiers en samenwerkingspartners, zoals verwijzers en andere GGZ- en jeugdinstellingen krijgen zo belangrijke informatie. Daarnaast maakte ons onderzoek inzichtelijk wat de effecten waren voor de Positieve Gezondheid voor de Locus deelnemers en hun sociaal steunsysteem.

Services

Maatschappelijk Business Case (mBC)

Tools & Methods

Maatschappelijke Business Case (mBC)
Social Return on Investment (SROI)

Ook uw impact op de wereld stap voor stap verbeteren?

Bel ons

Vincent Belgraver
Managing Impact Consultant
Contact

Heeft u hulp nodig bij het het bovenwater halen van kansen en risico's van uw investeringen in de due dilligence fase?

Onze collega van Grant Thornton kan u hierbij ondersteunen.

No items found.