Case

Women Inc.

Effecten analyseren voor de Alliantie Gender & Gezondheid

Hoeveel verbeterde de positie van vrouwen?

WOMEN Inc. is hét netwerk dat zich sinds 2004 inzet om de kansen van vrouwen in Nederland te vergroten op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. Om haar slagkracht te vergroten werkt WOMEN Inc. vaak in alliantieverband met consortium partners: zo ook in de Alliantie Gender & Gezondheid. Deze alliantie vergroot kennis en bewustzijn over ‘gender sensitieve zorg’. De alliantie-activiteiten richten zich op 3 pijlers: bewustzijn, onderzoek en onderwijs. Na 5 jaar looptijd vroeg WOMEN Inc. Sinzer om de balans op te maken van de resultaten en effecten van de Alliantie. Sinzer onderzocht hoeveel effect de alliantie realiseerde in 5 jaar tijd op de 3 pijlers.

Impact analyse met extra data

Als onderdeel van de analyse bestudeerden we beschikbare data en informatie en vertaalden we de 3 pijlers van de alliantie naar 9 deelgebieden. Zo konden we bepalen welke informatie ontbrak om een betrouwbare analyse te kunnen uitvoeren, en dus aanvullend verzameld moest worden. De grootste uitdaging daarbij was het punt 'bewustzijn over ongelijkheid’. Daarvoor ontwikkelden we een serie vragenlijsten, die 500 gerandomiseerde deelnemers invulden. Dit leverde ons een solide dataset op waar we duidelijke conclusies uit konden trekken.

Fondsen geworven

Uit de analyse bleek dat de alliantie significant heeft bijgedragen aan meer politieke aandacht voor gender-sensitieve zorg en aan de toegankelijkheid van de kennis hierover. Nadere beschouwing liet bovendien zien dat er door toedoen van de alliantie meer onderzoek is gedaan naar aspecten specifiek gericht op vrouwen binnen de gezondheidszorg. Met deze impact-analyse kon WOMEN Inc. samen met de volledige Alliantie Gender & Gezondheid aantonen wat de activiteiten hebben opgeleverd, Dit droeg bij aan het werven van nieuwe projectfinanciering. Wij zijn er trots op dat we nog altijd betrokken zijn als impact partner bij WOMEN Inc., onder andere bij de analyses voor 2 andere meerjarige allianties: Samen Werkt Het en Gezondheid Op Maat.

Services

Impact Meting
Workshops

Tools & Methods

Theory of Change
Effectmeting
"Sinzer heeft het voor ons mogelijk gemaakt om iedereen te laten zien wat wij al lang wisten; we maken werkelijk het verschil"
Jannet Vaessen, Director Women Inc

Ook uw impact op de wereld stap voor stap verbeteren?

Bel ons

No items found.

Heeft u hulp nodig bij het het bovenwater halen van kansen en risico's van uw investeringen in de due dilligence fase?

Onze collega van Grant Thornton kan u hierbij ondersteunen.

No items found.