Case

ISS Nederland

Gebruik van SDGs voor waardecreatie in management en rapportage

Gezamenlijke verantwoordelijkheid in de aanpak van globale uitdagingen

ISS Nederland levert geïntegreerde facilitaire dienstverlening. Dit doen zij onder andere via ‘vested partnerships’; contracten waarin ISS alle facilitaire diensten voor een organisatie verzorgd. Binnen deze vested contracten heeft ISS als doel om naast goede services, ook bredere maatschappelijke waarde te creëren, bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen, afval te verminderen en actief in te zetten op trainen en talentontwikkeling – ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ISS benaderde Sinzer om beter inzicht te krijgen in de impact op mensen en milieu via de vested contracten, en om de bijdrage daarvan aan de Sustainable Development Goals te rapporteren.

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDGs)?

17 heldere, wereldwijde doelen, vastgesteld door 193 landen in 2015; de SDGs vormen dé actieagenda voor klimaat, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid tot aan 2030. De SDGs dienen als mondiaal kompas voor de meest aangrijpende globale uitdagingen, zoals zorgen dat honger niet meer voorkomt (SDG 2) en dat er duurzame en betaalbare energie voor iedereen is (SDG 7). De SDGs bieden organisaties uit de private en publieke sector een blauwdruk om bij te dragen aan een betere en duurzame toekomst: steeds meer bedrijven gebruiken de SDGs als kader om hun impact en duurzaamheid te vergroten.

Focus op impact-activiteiten uitkiezen

Om tot de SDG-rapportage te komen, selecteerden we allereerst de meest materiële SDGs en impact doelen samen met ISS en vested partners PwC en Accenture. Vervolgens is een roadmap ontwikkeld (gebaseerd op een Theory of Change) met activiteiten om die doelen te behalen. Er gebeurde al veel – zoals inzet op duurzame inkoop en duurzame inzetbaarheid door training en coaching, maar de strategie hielp om focus aan te brengen op die activiteiten waarmee de meeste impact gemaakt kan worden. Om een nulmeting uit te voeren is een indicatoren-raamwerk gemaakt, inclusief SDG-based KPI’s zoals CO2-uitstoot en % duurzame inkoop, en zijn targets en ambities gesteld voor de toekomst – zoals ‘zero waste in 2020 voor alle gebouwen’. Alle resultaten, doelen en ambities zijn samengebracht in het eerste impact-rapport van ISS Nederland – met de ambitie vanaf nu jaarlijks een rapport uit te brengen.

SDGs integreren, ook buiten de Vested Contracts

Door het traject kon ISS Nederland haar impact-focus verder bestendigen, en demonstreren hoe de SDGs geïntegreerd kunnen worden in facilitaire dienstverlening. Dit heeft ISS Nederland de tools gegeven om over hun impact te rapporteren, maar ook daadwerkelijk hun impact op mens en milieu te vergroten. Met deze aanpak kan ISS bovendien veel meerwaarde brengen aan haar (toekomstige) klanten, om ook hen te helpen hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Op dit moment werkt ISS verder aan het integreren van de SDGs in hun werk met andere partners, buiten de Vested Contracts.

Services

Strategie Ontwikkeling
Impact Onderzoek
Data Analyse

Tools & Methods

Theory of Change
SDG Raamwerk
Software tool

Ook uw impact op de wereld stap voor stap verbeteren?

Bel ons

Kirsten van Reisen
Senior Impact Consultant
Contact

Heeft u hulp nodig bij het het bovenwater halen van kansen en risico's van uw investeringen in de due dilligence fase?

Onze collega van Grant Thornton kan u hierbij ondersteunen.

No items found.