Case

Koninklijke Bibliotheek

Impact management leergang voor bibliotheek professionals

Nieuwe sociale rol + impact-georiënteerd denken en werken

De context waarin bibliotheken opereren is de laatste jaren veranderd. Hun rol is verschoven van primair het uitlenen van boeken, naar het faciliteren van ontmoetingen en persoonlijke ontwikkeling en het bieden van ondersteuning. Deze nieuwe maatschappelijke functie van de bibliotheken gaat gepaard met een toenemende vraag naar het zichtbaar maken van impact resultaten – ook aan inkopende gemeenten – en daarop kunnen sturen. Dat vraagt om in de breedte meer impact-georiënteerd te denken en werken. De Koninklijke Bibliotheek benaderde Sinzer daarom om een leergang met een serie workshops te ontwikkelen voor bibliotheekprofessionals. Het doel: de professionals toerusten in hun met impact uitgebreide rol en het impact-gericht denken en werken.

Impact Management leergang

Samen met professionals van de Koninklijke Bibliotheek hebben onze consultants een vijfdaagse Impact Management leergang ontwikkeld. Deze cursus leert bibliotheekprofessionals de vaardigheden die vandaag de dag van hen gevraagd worden. In samenwerking met nationaal en internationaal gerenommeerde gastsprekers namen onze trainers de deelnemers mee in alle facetten van impact-management. Na afloop kunnen deelnemers een impact-strategie ontwikkelen, een impact raamwerk maken, data verzamelen en analyseren en data rapporteren en bijsturen voor een positieve impact.

Het verder uitbreiden van de leergang

De vraag vanuit het veld was dermate groot, dat inmiddels al 2 groepen aan de cursus hebben deelgenomen, en dat binnenkort een derde groep zal starten. En daarna? De leergang is onderdeel van een bredere strategie van de Koninklijke Bibliotheek om het impact-gericht werken steviger te verankeren binnen de sector. In dat kader zullen de komende tijd ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals het ontwikkelen van een kennisplatform en verschillende kennisdagen. Houdt de site van de KB, en die van ons, in de gaten voor verdere updates.

Services

Impact Management
Workshop & Training
Impact Cultuur

Tools & Methods

Theory of Change
Social Return on Investment (SROI)
Impact Meten
Impact Raamwerk
Data verzameling & analyse
Impact Rapportage

Ook uw impact op de wereld stap voor stap verbeteren?

Bel ons

No items found.

Heeft u hulp nodig bij het het bovenwater halen van kansen en risico's van uw investeringen in de due dilligence fase?

Onze collega van Grant Thornton kan u hierbij ondersteunen.

No items found.