Case

Gilde HealthCare Partners

Integreren van ESG en impact in een private equity fondsstrategie

Verantwoord investeren met impact én financieel rendement

Gilde Healthcare Partners is een Europese investeerder met een focus op gezondheidszorg, met 2 fonds strategieën. De eerste is ‘Venture and growth capital’, waarbij wordt geïnvesteerd in startups en bedrijven in ‘health tech’ en geneesmiddelen. De tweede is private-equity met investeringen in winstgevende Europese bedrijven in de gezondheidssector.

Naast realisatie van een uitstekend financieel rendement, zijn Gilde’s investeringen altijd inherent gericht op het realiseren van maatschappelijke impact door de focus op gezondheidszorg. Gilde Healtcare Partners erkent daarnaast het belang van verantwoord investeren, door het meewegen van Environmental, Social en Governance, ofwel ESG-factoren in investeringsbeslissingen. Hoewel zowel ESG, als impact dus reeds onderdeel waren van het DNA van Gilde, had de organisatie nog geen vaste structuur en methode om ESG en impact consistent te monitoren en daarover te rapporteren. Vanuit de behoefte aan beter inzicht op ESG en impact-prestaties, en anderzijds om tegemoet te komen aan een toenemende vraag van LP’s over ESG en impact-informatie, benaderde Gilde Sinzer voor ondersteuning bij het steviger verankeren van ESG en impact in hun fondsstrategieën.

ESG en impact integreren – van due diligence tot exit

We hielpen Gilde bij het ontwikkelen en implementeren van een proces en methode om zowel ESG als impact te integreren in het gehele investeringsproces. Dat gaat dus van het screenen van ESG-risico’s en analyseren van ESG-factoren in de due diligence-fase, via het bespreken van deze punten en verbeterplannen met portfoliobedrijven, tot het regelmatig monitoren en rapporteren van ESG tot aan de exit-fase. Onderdeel van dit proces was het ontwikkelen van een ESG-beleid, het opstellen van een indicatoren-raamwerken vragenlijst. Wij ontwikkelden daarbij een meetmethode om zowel impact als ‘health economics’ te meten en te kwantificeren.

Verantwoording aan LP’s en performance verbeteren

Het integreren van ESG-factoren in investeringsprocessen wordt steeds meer ‘mainstream’. Het hebben van een duidelijk ESG-beleid en monitoringsraamwerk helpt Gilde Healthcare Partners bij het werven van nieuwe fondsen, het mitigeren van risico’s, en het communiceren van ESG-prestaties richting LP’s en andere stakeholders. Het kunnen demonstreren van impact naast ESG-prestaties versterkt Gilde’s positionering richting LP’s. Het biedt daarnaast een tool om de meest impactvolle en innovatieve bedrijven en producten te identificeren en ondersteunen. Zo dragen zij bij aan Sustainable Development Goal(SDG) 3: goede gezondheid en welzijn.

Services

ESG beleid en strategie
Impact Strategie
ESG Rapportage
Impact Rapportage
ESG due dilligence

Tools & Methods

ESG Investeren
Impact Investeringen

Ook uw impact op de wereld stap voor stap verbeteren?

Bel ons

Emma Verheijke
Partner
Contact

Heeft u hulp nodig bij het het bovenwater halen van kansen en risico's van uw investeringen in de due dilligence fase?

Onze collega van Grant Thornton kan u hierbij ondersteunen.

Adam Azulai
Senior manager Transaction Advisory Services
Contact