Case

VodafoneZiggo

MVO als integraal onderdeel van bedrijfsstrategie

De ambitie: sociale vooruitgang voor 2 miljoen mensen en het halveren van de ecologische voetafdruk

VodafoneZiggo streeft er naar om maatschappelijke waarde te creëren met haar diensten en producten, door hun positieve impact te vergroten en negatieve milieu-impact te verminderen. Dit zijn geen nieuwe doelen; de afgelopen jaren heeft het bedrijf onder andere stappen genomen om haar CO2-emissies en afval te verminderen, banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en geïnvesteerd in het ontwikkelen van IoT-oplossingen voor gezondheid, welzijn en inclusiviteit. Daarnaast draagt de Vodafone Foundation met verschillende programma’s bij aan het vergroten van welzijn, plezier en digitale skills voor verschillende groepen in de samenleving. Bouwend op de lopende activiteiten, lanceerde VodafoneZiggo begin 2020 haar nieuwe MVO-strategie. In de periode tot aan 2025 is de ambitie om 2 miljoen mensen te helpen sociale vooruitgang in de samenleving te realiseren, en daarnaast de ecologische voetafdruk van VodafoneZiggo te halveren. In het kader van deze nieuwe strategie vroeg VodafoneZiggo Sinzer om een nulmeting uit te voeren, de bedrijfsbrede integratie van de nieuwe MVO-strategie te begeleiden en een impact meet- en rapportage raamwerk op te tuigen.

Nulmetingen: waar staat de organisatie nu?

Om de ambitie substantie te geven en met concrete cijfers te onderbouwen, voerden we allereerst een nulmeting uit. Met een environmental footprint analyse kwantificeerden we de milieu-impact en waar die uit bestaat (denk aan productie, mobiliteit, energiegebruik), om ook te adviseren waar het verbeterpotentieel zit om de halvering van de CO2-uitstoot te realiseren. Daarnaast keken we naar de maatschappelijke impact die momenteel wordt gemaakt via het HR-beleid (zoals het aantal mensen binnen de Social Return doelgroepen in dienst), IoT-oplossingen en de programma’s van de Vodafone Foundation. Hierbij is gekeken naar verschillende impact-domeinen, zoals inclusie, digitale vaardigheden, gezondheid en welzijn; en is gekeken naar zowel bereik; op hoeveel mensen heb je impact, als mate van impact ; gaat het om een klein effect, of wordt een levens veranderende impact gerealiseerd?

Roadmap naar 2025

Nu de cijfers bij de ambities helder zijn, wordt er momenteel gewerkt aan de roadmap naar 2025. Samen met de individuele business units worden activiteiten uitgestippeld die nodig zijn om de ambities van VodafoneZiggo te verwezenlijken. Een paar voorbeelden zijn: de ontwikkeling en opschaling van IoT-oplossingen for good, zoals VR brillen waarmee langdurig zieke kinderen toch mee kunnen doen in de klas, circulaire initiatieven implementeren voor de productieketen van VodafoneZiggo en nieuwe programma’s voor de Vodafone Foundation ontwikkelen. Op basis van een indicatoren raamwerk wordt de voortgang van deze roadmap gemonitord en naar stakeholders gerapporteerd. Door MVO op deze manier in elk aspect van het bedrijf te integreren is het niet langer een ‘nice-to-have’, maar wordt het een belangrijk vast onderdeel in de strategie van het bedrijf.

Services

MVO strategie
Impact projectie
Impact framework
Impact Rapportage

Tools & Methods

Environmental footprint
Theory of Change
Impact assessment

Ook uw impact op de wereld stap voor stap verbeteren?

Bel ons

Emma Verheijke
Partner
Contact

Heeft u hulp nodig bij het het bovenwater halen van kansen en risico's van uw investeringen in de due dilligence fase?

Onze collega van Grant Thornton kan u hierbij ondersteunen.

No items found.