Case

Polestar Capital – Limburgs Energie Fonds

Versnelling van de energietransitie door het Limburgs Energie Fonds

Het Limburgs Energie Fonds

In 2013 richtte de provincie Limburg het Limburgs Energie Fonds (LEF) op. Doel was kansrijke projecten te faciliteren, gericht op energiebesparing, duurzame energieopwekking, bijdragen aan de circulaire economie en het saneren van asbest. Het LEF verstrekt een deel van de financiering aan deze projecten, in vorm van risicokapitaal of een(achtergestelde) lening. Het LEF, beheerd door Polestar Capital, vroeg Sinzer om de totale impact in kaart te brengen van het investeringsportfolio gedurende het zesjarige bestaan ervan. Concreet wilde het LEF de resultaten weten ten opzichte van een aantal vooraf bepaalde specifieke impact-doelen. Ook werd een aantal bredere maatschappelijke impact-doelen gecheckt die ten grondslag liggen aan de oprichting van het fonds.

Impact classificatie en resultaten

Als onderdeel van de opdracht is data over alle 30 investeringen geanalyseerd. Op basis daarvan is enerzijds een classificatie gemaakt (zie figuur) naar de mate en wijze van impact van een bedrijf: heeft deze bijvoorbeeld als doel negatieve milieu impact van eigen bedrijfsvoering te verminderen, of maakt het bedrijf een product dat daadwerkelijk bijdraagt aan oplossingen voor positieve impact-creatie voor anderen? Daarnaast zijn de concrete resultaten op een aantal impact KPIs in kaart gebracht.

Sinds 2013 heeft het LEF bijgedragen aan:
  • 1.303.843 ton afvalbesparing
  • 300 huishoudens van het gas af geholpen
  • 19.000 m2 asbestsanering
  • 14.000 zonnepanelen geplaatst
  • 4.594 banen gecreëerd
  • 20.000 ton stikstofreductie
  • 2.766.808 ton CO2-besparing (equivalent aan 735.653 zonnepanelen of 77 windmolens)

Naast de cijfers, zijn ook een aantal casestudies van portfolio bedrijven in het impact rapport opgenomen.

Communicatie naar investeerders

De private sector – en dan met name lokale MKB’s, speelt de komende jaren een doorslaggevende rol in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Limburg. Daarmee is de potentiële impact van de investeringen van het LEF in deze innovatieve bedrijven relevanter dan ooit. Het resultaat van ons werk dient als communicatiemiddel om lokale MKB’s te inspireren om ook met duurzaamheid aan de slag te gaan, en om investeerders te motiveren hierin te investeren. Zij kunnen zo gezamenlijk innovatieve oplossingen bieden voor de uitdagingen van de toekomst. Hiermee draagt het LEF bij aan de ambities van de provincie, en daarmee aan de transitie naar een inclusieve, innovatieve, duurzame én circulaire economie.

Meer weten? Het volledige impact rapport van het LEF is hier te vinden.

Services

Impact Meting
Data Analyse
Impact Rapportage

Tools & Methods

SDG Raamwerk
Impact Investeringen

Ook uw impact op de wereld stap voor stap verbeteren?

Bel ons

Emma Verheijke
Partner
Contact

Heeft u hulp nodig bij het het bovenwater halen van kansen en risico's van uw investeringen in de due dilligence fase?

Onze collega van Grant Thornton kan u hierbij ondersteunen.

No items found.