Impact Strategie

Stel heldere, haalbare doelen

Samen met u vinden we de belangrijkste thema’s en KPI’s die bijdragen om uw impact te verbeteren. In een impact strategie brengen we korte termijn acties in lijn met lange termijn doelen, zodat iedereen in de organisatie weet wat de koers is en hoe hieraan bij te dragen.

Grote plaatje eerst

Om uw impact fundamenteel te verbeteren moeten de doelen en intenties duidelijk en ingekaderd zijn: helder voor iedereen in de organisatie. Zonder groter doel gaan losse initiatieven alle kanten op en gaat tijd verloren. Wat wilt u bereiken? Een volledig klimaat positieve organisatie? Verbeterde gezondheid en welzijn tegen lagere kosten? Een eerlijke waardeketen? Een strategie brengt focus in uw visie. Een impact strategie, op basis van frameworks en tools zoals de Sustainable Development Goals of de Materialiteitsmatrix, helpen u de beschikbare tijd, aandacht en middelen te richten op haalbare doelen, zonder dat het grote plaatje uit het zicht verdwijnt.

Ambitieus, toch realistisch

Een kader is noodzaak, geen doel op zich. Het helpt om van visie tot actiegerichte plannen met duidelijke doelen te komen. Armoede bestrijden, gelijkheid verbeteren of de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering geef je zo haalbare subdoelen met bijbehorende KPI’s, passende plannen en aanbevelingen. Tijd, middelen en externe invloeden schatten we realistisch in. Een ambitieuze aanpak die past binnen uw organisatie, processen en business case.

De weg naar succes

We maken een impact roadmap voor u om de strategie uit te voeren, met heldere peilers en passende KPI’s: een blauwdruk voor continue verbetering. Het managen van uw impact en het realiseren van positieve verandering is een iteratief proces. We helpen u om dit te verankeren in het DNA van uw organisatie.  Uit ervaring weten we dat daarbij voor NGOs, bedrijven, investeerders en overheid één ding overeenkomt: intern draagvlak en leren zijn net zo belangrijk voor de adoptie als templates en protocollen.

Relevante cases

Hoe organisaties door deze workshops veranderden
Bekijk alle cases
Case
ISS Nederland

Gebruik van SDGs voor waardecreatie in management en rapportage

Case
Gemeente Rotterdam

Het Rotterdams Preventieakkoord: een gezond leven voor alle Rotterdammers

Gebruik een Theory of Change om van acties impact te maken

Welke impact-doelen heeft uw organisatie? En hoe dragen uw projecten en activiteiten bij aan realisatie van die doelen? Op welke maatschappelijke problemen richt u zich?
Lees verder

Hebben uw ambities heldere doelen en een realistische roadmap?

Vraag het onze experts

No items found.