Gidsen

Het beginnershandboek voor Social Return on Investment

Download de gids

Dit vindt u in de gids

Het creëren van maatschappelijke waarde staat tegenwoordig hoog op de agenda van verschillende typen organisaties. Naast maatschappelijke organisaties, goede doelen en gemeenten, geldt dit ook voor fór-profit bedrijven. Bijvoorbeeld door het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het organiseren van gemeenschapsprojecten voor jeugd of ouderen als MVO-strategie.

Het doel van deze activiteiten is om positieve verandering in het leven van mensen te creëren. Dat is niet altijd makkelijk en ook kunnen situaties ontstaan waarbij in plaats van positieve, juist negatieve impact optreedt. Denk hierbij aan het niet goed kunnen begeleiden van mensen in een baan, waardoor zij snel weer uitvallen en verder van huis zijn. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te toetsen of de beoogde positieve verandering ook daadwerkelijk optreedt – en zo niet, hoe je dat kunt verbeteren.

Social Return on Investment (SROI) als raamwerk voor impact-meting kan u hierbij helpen. SROI maakt de impact en het maatschappelijk rendement van investeringen en activiteiten meetbaar en zichtbaar. Het brengt per stakeholder (belanghebbende) de effecten in kaart en zet die aan de hand van meetbare indicatoren om in een waarde. Dit resulteert in een ratio die per geïnvesteerde euro aangeeft hoeveel maatschappelijke waarde er wordt gecreëerd.

Een analyse aan de hand van SROI biedt meer dan alleen het vaststellen van de maatschappelijke impact van een project of organisatie. Het biedt tevens een overzicht van de stakeholders en de bijbehorende value drivers. Dat stelt organisaties in staat om aan de hand van een analyse te sturen op maatschappelijke impact en deze te maximaliseren.

 Wilt u weten hoe u SROI kunt inzetten voor uw activiteiten? Lees onze gids.

Wat wij behandelen:
  • De voordelen van impact management
  • Het bredere waarde-concept: inclusief menselijk, intellectueel en natuurlijk kapitaal
  • Een inleiding over de concepten van een SROI-raamwerk
  • Verschillende soorten SROI – voor voorspellingen of evaluaties achteraf
  • De 7 principes van SROI
  • Hoe u bepaalt welke onderwerpen van belang zijn voor uw eerste SROI-analyse
  • Het gebruik van het SROI-raamwerk voor planning, communicatie of investeringsbeslissingen
  • De verschillende manieren waarop het SROI-raamwerk u kan helpen om uw dienstverlening te verbeteren
  • Hoe het SROI-raamwerk toe te passen is bij niet-gouvernementele organisaties of binnen de publieke of private sector
  • Tips voor het uitvoeren van uw eerste SROI-analyse