Hivos Impact Investment

Impact reporting in lijn met Sustainable Development Goals van een investeringsportfolio

Het ‘Hivos Food and Lifestyle Fund’ van Hivos Impact Investments investeert in the ‘missing middle’ in Zuidelijk Afrika: ‘vroege fase’ ondernemingen die bijdragen aan creatie van een duurzaam voedselsysteem, het toegankelijk maken van gezond en divers voedsel met lokale producten, en productie op een manier die biodiversiteit en bodemkwaliteit behoud en verbeterd. Beoogt wordt dat de investeringen zowel financieel rendement opleveren als impact op mens en milieu.

Sinzer hielp Hivos Impact Investments in 2017 bij het opstellen van een Theory of Change voor het investeringsportfolio, waarin beschreven staat hoe de investeringen van het Fund leiden tot de beoogde impact of gebied van onder andere voedsel, gezondheid, bodemkwaliteit en eerlijke waardeketens en hoe dit bijdraagt aan een aantal van de Sustainable Development Goals.

Ook is een raamwerk met impact indicatoren opgesteld en geimplementeerd in de Sinzer software tool, waarmee momenteel de gerealiseerde impact zowel per investering, als geaggregeerd over het portfolio als geheel wordt gemonitord. Deze data dient als managementinformatie voor Hivos Impact Investments (realiseren we de impact die we beogen en kan het nog beter), en wordt elk kwartaal gerapporteerd aan een aantal stakeholders.