Impact volwassenheidsmodel

20181211 KEYNOTE Impact volwassenheidsmodel_V3_EV.008.jpeg
 
 

Maatschappelijke impact

Alles wat we doen beïnvloedt mensen en milieu: de veranderingen voor stakeholders en de maatschappij die ontstaan als een gevolg van onze acties, is onze maatschappelijke impact. Deze impact kan zowel positief als negatief, bedoeld en onbedoeld zijn.

Impact management

Impact management is het proces waarin organisaties onderzoeken welke effecten materieel (van voldoende betekenis en omvang) zijn; en op basis daarvan proberen het negatieve te voorkomen en het positieve te vergroten. Impact management gaat verder dan impact meten, omdat het eerste een iteratief (zich herhalend) proces behelst waarin steeds wordt bijgestuurd en verbeterd op basis van bevindingen.

Wat is ‘goed genoeg’?

Impact management is essentieel om organisaties te helpen hun positieve impact te vergroten, maar helpt ook in communicatie of om bijvoorbeeld financiering binnen te halen. Toch wordt er in de praktijk nog weinig aan gedaan. Waarom? Impact management is een relatief jong veld: er zijn nog weinig algemeen geaccepteerde methoden; en methoden variëren van het tellen van een aantal outputs tot rigoureuze gerandomiseerde experimenten (RCT’s). En in de enorme verscheidenheid aan tools, methoden en raamwerken kan het lastig zijn te bepalen wat ‘goed genoeg’ is. Dit heeft als gevolg dat organisaties die aan de slag willen met impact management soms al van tevoren gefrustreerd en ontmoedigd raken door de vermeende complexiteit en omvang van het concept.

Begin klein - en bouw uit

Binnen Sinzer beschouwen we impact management als een iteratief proces, waarin het vaak niet realistisch - of wenselijk - is om direct een volledig rigoureus proces te ontwikkelen en implementeren. In tegendeel; impact management kan worden ingezet als groeipad waarin de organisatie klein begint, en impact management binnen een project of de organisatie steeds verder uitbouwt op weg naar volledige impact volwassenheid.

Impact volwassenheidsmodel

Onze kennis en praktijkervaring in dergelijke processen, hebben we samengevoegd in het impact volwassenheidsmodel.

In dit model onderscheiden we vijf onderdelen van impact management: 1) impact strategie; 2) impact raamwerk; 3) data collectie; 4) analyse en rapportage; 5) impact maximalisatie.

Voor elk van deze onderdelen onderscheidt het model drie groeistappen, waarin per stap is aangegeven welke elementen van impact management hieronder vallen. Hoe verder een organisatie in het model naar rechts schuift op de treden, hoe rigoureuzer het impact management. Het model helpt zo om te bepalen waar men staat ten aanzien van het managen van impact in de organisatie, wat de breedte van het spectrum is, en om beter onderbouwde keuzes te maken voor een eventuele volgende stap in dit proces.

Hoe rigoureuzer, hoe beter?

Het is niet voor elk project of organisatie wenselijk, haalbaar of passend om helemaal naar de hoogste treden van het model toe te werken. Vaak kijken organisaties naar proportionaliteit: staat het budget dat gaat naar het managen van de impact in verhouding tot het budget dat gaat naar uitvoer van het project of de activiteiten? Ook kunnen context factoren ertoe bijdragen dat bepaalde impact management stappen, bijvoorbeeld rondom dataverzameling, niet haalbaar zijn.

Belangrijk is in elk geval dat de ‘zwaarte’ van impact management samenhangt met de doelstelling van de organisatie om impact te managen, en dat het impact management proces bruikbaar is; geen meten om het meten maar meten om te leren en verbeteren en hierover vervolgens te rapporteren.

Aan de slag

Waar begin je?

  • Start met een doelstelling: waarom wil je aan de slag met impact management?

  • Start - indien nodig en wenselijk - klein: een begin maken met impact gedreven keuzes maken is beter dan helemaal geen data gebruiken om strategie en keuzes op te baseren.

  • Maak het iteratief: evalueer jaarlijks wat het impact management proces heeft opgeleverd, en wat een volgende stap kan zijn om de impact die wordt gerealiseerd nog beter te begrijpen, te managen, en te verbeteren.

Wil jij inzicht in waar jouw organisatie staat op het gebied van impact management en gezamenlijk een doelstelling formuleren hoe hierin verder te groeien? Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons. Stuur een e-mail aan info@sinzer.org