Insights

Sustainable Development Goals als leidraad en meetlat

17 wereldwijde doelen, vastgesteld door 193 landen. De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen de wereldwijde actie-agenda voor klimaat, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid tot 2030. Een groeiend aantal bedrijven, investeerders, overheden en non-profits gebruiken de SDGs als leidraad voor strategie. Zij laten zien hoe ze bijdragen aan deze doelen. En u? Wilt u zicht op de waarde die uw organisatie kan realiseren voor milieu en maatschappij? En welke waarde dit uw organisatie kan opleveren? In dit stuk geven we meer informatie over het wat, waarom en hoe rondom het toepassen van de SDGs binnen uw organisatie.

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDGs)?

De 17 SDGs, die door de Verenigde Naties in 2015 werden gelanceerd, beslaan 's werelds meest dringende sociale, milieu en economische uitdagingen. Iedereen van eerlijk werk voorzien of de klimaatverandering tegengaan – bijvoorbeeld. Zij bieden een blauwdruk voor organisaties uit zowel de publieke als private sector om bij te dragen aan een betere en duurzamer toekomst voor iedereen in 2030.

Simpelweg goed zakendoen

Alles wat organisaties doen heeft impact. Op individuele mensen, op de maatschappij en op het milieu. In een tijd waar klimaatverandering, sociale ongelijkheid, gezondheid en andere wereldwijde thema’s steeds urgenter worden, is het van belang dat organisaties hun sociale en milieu impact managen, op dezelfde manier als zij hun financiële waarde managen. De SDGs bieden hiervoor een wereldwijd geaccepteerd kader in een universele taal.

De SDGs realiseren is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Sterker nog, als motor van de economische groei, is hier voor de private sector een sleutelrol weggelegd. Of u nu opereert in de financiële sector, de bouw- of de gezondheidszorg, of u nu een grote multinational bent of ZZP-er; uw bijdrage is hard nodig. Maar naast deze maatschappelijke verantwoordelijkheid, is bijdrage aan de SDGs ook gewoon goed zakendoen. Waarom? Impact managen – of juist niet, heeft ook financiële gevolgen voor organisaties: kansen en risico’s.

Kansen

Als u de sociale en milieu-impact van uw organisatie begrijpt, helpt dat om concrete doelen te stellen en die te verbeteren. Maar het helpt ook om kosten te besparen (bijvoorbeeld door efficiëntieslagen, door lagere energiekosten met zonnepanelen of door het aanspreken van subsidies en rentevoordelen), nieuwe, duurzame businessmodellen te ontwikkelen, talentvolle medewerkers aan te trekken én te behouden. Tot slot kan het u helpen in communicatie en goede positionering, de relatie met uw stakeholders en het aantrekken van kapitaal.

Risico's

Ook aan de risicokant kan sturen op impact en SDGs veel waarde bieden: Klimaat gerelateerde risico’s worden gezien als de nummer 1 risico’s voor organisaties en de economie in komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan productieverstoringen door extreem weer (overstromingen, droogte), maar ook reputatieschade en juridische risico’s. Niet tijdig anticiperen op deze risico’s vormt een gevaar voor uw organisatie.

Waar beginnen?

De SDGs kunnen richting geven aan uw strategie en aan concrete acties rondom duurzaamheid en maatschappelijke uitdagingen. Ook kunnen ze dienen als basis voor de opzet van uw MVO-verslagen of jaarverslagen, om het doel en impact van uw organisatie te demonstreren. Wat is een goed startpunt om dit binnen uw organisatie te implementeren? Om de SDGs in uw organisatie op te nemen zijn de volgende 3 stappen relevant:

1. SDG-strategie

In een strategie brengt u focus aan in doelen, en hoe uw activiteiten deze realiseren. Het geeft antwoord op vragen als: Welke SDG-doelen zijn relevant inde context van uw organisatie? Hoe dragen uw producten en services bij aan de SDGs – of schaden ze die? Hoe kunt u uw impact verbeteren? De eerste stap is die SDGs te identificeren en te prioriteren, die het meest relevant zijn voor uw organisatie. Dan kunt u in een strategie schetsen hoe u aan die doelen kunt bijdragen.

2. Meet uw impact op de SDGs

Hoe meet u de resultaten, uw bijdrage en impact op de SDGs? Als u eenmaal een strategie heeft, bepaalt u concrete doelen en ontwikkelt u KPI’s om de vooruitgang te meten en te monitoren. Het kan lastig zijn om grip op de juiste data te krijgen. Bestudeer daarom de data die u al heeft grondig. Het kan nodig zijn een datastrategie te maken, die vaststelt welke data u nog meer nodig heeft en hoe u die kunt verzamelen.

3. SDG-proof impact rapport

Hoe communiceert u uw resultaten naar uw stakeholders? Leg uw resultaten, proces en ambities vast in een dashboard of rapport dat u met uw interne of ook uw externe stakeholders deelt. Dit kan een duurzaamheids- of impactverslag zijn, maar kan ook deel uitmaken van uw geïntegreerde jaarverslag.

Laten we beginnen met een SDG Quick Scan

We bieden expertise, advies en begeleiding om organisaties te helpen 'SDG-proof' te worden. Neem contact met ons op voor een SDG Quick Scan in uw organisatie.
Contact