Insights

Gebruik een Theory of Change om van acties impact te maken

Welke impact doelen heeft uw organisatie? En hoe dragen uw projecten en activiteiten bij aan realisatie van die doelen? Op welke maatschappelijke problemen richt u zich? En hoe weet u zeker dat uw acties de beste oplossing voor dat probleem zijn? Een Theory of Change biedt de antwoorden op deze vragen.

Definieer eerst welke impact u precies beoogt en hoe u deze wilt realiseren, voordat u impact gaat meten en verbeteren. Een ‘Theory of Change’ (ToC) is een beschrijving en illustratie van hoe en waarom u verwacht dat een beoogde verandering plaatsvindt in een specifieke context. Het formuleren van een duidelijke ToC helpt u met actie-georiënteerde monitoring en evaluatie en heeft ook een grote waarde als strategietool. Het maakt uw verhaal en waardepropositie expliciet voor potentiële financiers en andere stakeholders door:

  • De lange-termijn impact doelen expliciet te maken.
  • De stappen en verbanden tussen wat een organisatie doet (activiteiten) en hoe dit leidt tot het bereiken van de doelen in kaart te brengen.
  • Een beschrijving van de output, de effecten en resultaten, én de voorwaarden voor het bereiken van die resultaten op te nemen.
  • Logische verbanden te schetsen tussen de verschillende stappen en deze samen te voegen op een logische volgorde (door effectketens of transitie paden).
  • Te beoordelen hoe plausibel en realistisch deze veranderpaden zijn: is het aannemelijk dat verandering en impact inderdaad optreden zoals beoogd?

Met de ontwikkeling van een ToC voor uw organisatie zet u de eerste stap in het iteratieve proces richting impact sturing en maximalisatie. Het definieert uw beoogde impact en concrete stappen die nodig zijn om die te bereiken. Daarnaast vormt het voor u een basis voor het monitoren van die impact. Of u nu managementinformatie wilt,verantwoording af wilt leggen of financiering wilt verkrijgen: een ToC is een uitstekende eerste stap.

Laten we beginnen met een SDG Quick Scan

We bieden expertise, advies en begeleiding om organisaties te helpen 'SDG-proof' te worden. Neem contact met ons op voor een SDG Quick Scan in uw organisatie.
Contact