Insights

Van maatschappelijke business case naar effectief beleid

Het onderbouwen van beleid met hard bewijs is voor veel gemeenten uitdagend. Het is vaak moeilijk precies te zeggen hoeveel waarde een bepaalde interventie voor verschillende stakeholders creëert. Een maatschappelijke business case (mBC) biedt daarin uitkomst. Een mBC verheldert wat de impact van een interventie, beleid of project is. Investeringen afzetten tegen de maatschappelijke baten en kostenbesparingen: zo wordt duidelijk wat de Social Return on Investment (SROI) is en hoe u die bereikt.

Voor onderbouwde besluitvorming

Een traditionele business case kijkt naar het organisatie-perspectief. Een mBC richt zich juist op maatschappelijke kosten en baten vanuit het perspectief van verschillende stakeholders: beneficianten, financiers, uitvoerders en ketenpartners. Het realiseren van maatschappelijke impact – en daarmee gepaard gaande baten, kost tijd. Door in een mBC een prognose te maken over een bepaalde termijn kunnen daarnaast verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Een mBC biedt op die manier een gerichte, complete analyse van relevantie en waardecreatie van een specifiek domein of beleid. Het biedt daarmee een stevige onderbouwing voor nieuwe investeringen. Dat maakt dat deze methode aan populariteit wint binnen het Sociaal Domein. En daarbuiten.

Niet zomaar data, de juiste data

Het toenemende belang van de mBC, onderstreept ook het belang van valide data: ‘garbage in = garbage out’. Soms zien we in rapporten dat weinig relevante zaken een zware weging krijgen. Of dat er een te smalle benadering is gekozen om naar waarde te kijken. Daarom werken wij altijd met een holistische benadering van dataverzameling. We betrekken de relevante stakeholders om zowel een sterke,als een gedragen case te krijgen die bijdraagt aan goed beleid en maximalisatie van maatschappelijke waarde.

Ga aan de slag met een maatschappelijke business case

Meer zicht op maatschappelijke effecten, kosten, en baten van een nieuw programma, initiatief of beleid? Een mBC geeft inzicht in het maatschappelijk rendement en voor welke stakeholders dit optreedt. Meer weten?
Download whitepaper