De maatschappelijke Business Case

Sinzer_HR-61.jpg

Als partijen samenwerken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, rijzen er vaak een aantal vragen: welke impact wordt er gerealiseerd en hoe wordt deze gemeten? Leidt een interventie tot kostenbesparingen voor verschillende stakeholders en hoe groot zijn die? En welke investeringen zijn er nodig om dit te bereiken? Een maatschappelijke Business Case (mBC) helpt om de impact van interventies, beleid en projecten in kaart te brengen en antwoord te krijgen op de genoemde vragen

Wat is het?

De Maatschappelijke Business Case (mBC) is een veelgebruikte methode om het economische én maatschappelijke nut van een interventie of innovatie in kaart te brengen. Door de kosten van een interventie af te zetten tegen de (potentiële) maatschappelijke opbrengsten c.q. kostenbesparingen wordt duidelijk wat het maatschappelijk rendement van een interventie is en hoe dit rendement precies ontstaat. Een maatschappelijke Business Case komt tot stand door de interventie die centraal staat in de analyse te benaderen vanuit verschillende stakeholder perspectieven. .

Een mBC voor Gemeenten

Het uitvoeren van een maatschappelijke Business Case (mBC) is een bewezen effectieve methode die al veelvuldig door Nederlandse gemeenten wordt gebruikt.Een mBC is een uitstekende ‘tool’ die gemeenten kan helpen om een concrete(re) invulling te geven aan de transformatie van het sociaal domein, onder andere door inzicht te geven in de effectiviteit en efficiëntie van bijvoorbeeld nieuwe interventies. Bovendien kunnen de uitkomsten dienen ter onderbouwing van (toekomstige) keuzes. Wilt u meer lezen over de maatschappelijke Business Case, hoe deze tot stand komt en hoe wij u kunnen ondersteunen bij het proces? Download dan de gids die Sinzer speciaal voor gemeenten heeft samengesteld.

Wij hebben de afgelopen 10 jaar een groot aantal mBCs uitgevoerd voor veel verschillende klanten. Een aantal van onze mBC rapporten is openbaar beschikbaar:

Wilt u eens verder praten over hoe een maatschappelijke business case er voor uw organisatie of afdeling uit kan zien? Neem dan contact op, wij denken graag met u mee.