Wij werken met organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Bijvoorbeeld door te zorgen voor betere toegang tot zorg, eerlijke en duurzame waardeketens, of het tegengaan van discriminatie op de werkvloer. Maar hoe laat je als organisatie zien dat wat je doet, ook effect heeft? En hoe verantwoord je je activiteiten naar je financierder? Wij zien het als onze missie om organisaties bij deze impact vragen te ondersteunen, en met onze klanten gezamenlijk te werken aan positieve verandering.

Impact meten en management gaat voor ons verder dan het schrijven van een eenmalig rapport dat in een boekenkast verdwijnt. Impact begrijpen en managen is wat ons betreft essentieel voor bedrijven, organisaties en fondsen die zich inzetten voor maatschappelijke verandering en verbetering. Wij helpen organisaties daarom met het stellen van doelen én het meten van resultaten, zodat impact ambities worden omgezet in meer positieve impact op mens en milieu.

Onze kernwaarden

blue.png

Wij zijn oprecht

Sinzer is een afgeleide van ‘sincere’ en we streven naar een oprechte weergave van de maatschappelijke impact van een organisatie, project, of programma.

pink.png

Wij hebben (heel veel) energie

We zijn een energiek team met één doel: organisaties te laten sturen op maatschappelijke impact om op deze manier de wereld te verbeteren;

yell.png

Wij zijn coachend

We ondersteunen onze klanten en partners om continu te leren en te verbeteren, en geven opbouwende kritiek met als doel onze klanten op weg te helpen naar meer positieve maatschappelijke impact.

purple.png

Wij zijn koploper

We hebben al ruim tien jaar kennis van impact management en zijn zowel in Nederland als internationaal voorlopers op dit gebied.

orng.png

Wij zijn open

We delen onze kennis via blogs, case studies en e-books om de impact management sector nog meer te stimuleren en professionaliseren.

greenblock.png

Wij zijn Sinzer