Effectenanalyse alliantie Gender & Gezondheid in opdracht van Women Inc. 

Women Inc. zet zich in om de kansen van vrouwen in Nederland te vergroten op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. Gender & Gezondheid was een vijfjarige interdisciplinaire samenwerking die werd ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van de alliantie was om meer aandacht te vragen voor gender aspecten in de gezondheidszorg.

De effectenanalyse bestond uit een evaluatie die terugkeek op vijf jaar activiteiten van alle 50 alliantie leden. Met deze opdracht heeft Sinzer alle pijlers (bewustwording, onderzoek, onderwijs) van de alliantie onder de loep genomen. De alliantie heeft bijgedragen aan significant meer politieke aandacht voor het belang van gender sensitieve gezondheid, toegankelijke kennis over gender sensitieve zorg, en meer onderzoek naar vrouw specifieke aspecten binnen de gezondheidszorg.

Met deze impactanalyse hebben WOMEN Inc. en de volledige alliantie inzichtelijk kunnen maken wat hun activiteiten allemaal hebben opgeleverd. Daarnaast is Sinzer bij twee volgende meerjarige allianties (Gezondheid Op Maat & Samen Werkt Het) opnieuw betrokken als impact partner.

https://www.womeninc.nl/nieuwsbericht/effectenanalyse-de-route-naar-kwaliteitszorg-voor-iedereen